Irish Election Literature

… what you maybe meant to keep…

Fine Gael membership form in Lithuanian March 12, 2010

Filed under: Fine Gael — irishelectionliterature @ 10:33 am
Tags: , , , , , , , ,

Something that reflects one of the changes in Ireland in the last twenty years.
A Fine Gael membership form in Lithuanian.
My Lituanian wouldn’t be great so I’m at a loss as to what it says. (I guess Endas not fluent either so it could be saying anything about him)
In other words…
Tai, kas atspindi vienas iš Airijos pokyčiai per pastaruosius dvidešimt metų. Fine Gael “narystė formą lietuvių kalba.
Mano Lietuviški neturėtų būti didelis, kad aš ne kaip į praradimą, ką ji sako. (I guess Endas negali laisvai arba kad ji galėtų būti pasakyti nieko apie jį)

(more…)

 

 
%d bloggers like this: